Ochrana osobních údajů aktualizováno 14/12/2018 JobRoxx bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány na těchto webových stránkách pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nebudou v žádném případě prodávány nebo jinak poskytovány třetím stranám.Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít chyby zabezpečení. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.Máte právo kdykoli požádat o informace o uložených údajích a požádat o vymazání a opravu údajů.

Obecné shromažďování dat a zpracování dat ze strany JobRoxx

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. (Google). Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. Cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek vámi. Informace generované cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Na této stránce byla aktivována funkce anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam bude zrušena. Společnost Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používání internetu provozovateli webu. Adresa IP odeslaná vaším prohlížečem v programu Ramen služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížečového softwaru; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit shromažďování generovaných souborů cookie a souvisejícímu s používáním údajů na webových stránkách (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a nainstalujte: https //: support.google.com/analytics/answer/181881

Další informace o způsobu zpracování uživatelských dat ve službě Google Analytics naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Google: https://support.google com / analytics / answer / 6004245? hl = cs

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Souborů protokolu serveru, které nám prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

– typ prohlížeče a verze prohlížeče

– použitý operační systém

– Adresa URL odkazujícího uživatele

– Název hostujícího počítače

– Čas požadavku serveru

– IP adresa


Data nemohou být přiřazena konkrétním osobám. Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo tyto údaje retrospektivně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní indikace pro nezákonné použití.

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazníku, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uloženy za účelem zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zrušení souhlasu se zpracováním dat

Pouze s vaším výslovným souhlasem jsou některé procesy zpracování dat možné. Odvolání Vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoliv. Pro odvolání je dostatečná neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování zpracovávaných dat až do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo stěžovat příslušnému orgánu

Jako dotčená osoba jste oprávněni podat stížnost příslušnému orgánu dohledu v případě porušení práva na ochranu údajů. Dozorový orgán v otázkách ochrany osobních údajů je ochrana data stavu pokyn federální stát, ve kterém se nachází sídlo naší firmy. Následující odkaz obsahuje seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje ready:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links- node.html

právo na přenositelnost údajů

Máte nárok na právo mít k dispozici údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy do ruky sám nebo třetím osobám. Které mají být dodány ve strojově čitelném formátu. Pokud budete potřebovat přímý přenos dat do jiného poplatku, to se provádí pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

Právo na přístup, opravu, blokování, výmaz

Máte vždy v souladu s platnými právními předpisy, právo na svobodné informace o vašich uložených osobních údajů, původu, informace o příjemci a účelu zpracování dat a případně právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V tomto ohledu, a na další otázky týkající se osobních údajů, můžete se vždy obrátit na uvedené v možnostech kontaktujte nás pro nás.
Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, který nám zasíláte jako provozovatele stránek, používají naše webové stránky šifrování SSL nebo TLS. Údaje, které odesíláte prostřednictvím této webové stránky, pro ostatní nejsou čitelné. Šifrované spojení poznáte v adresním řádku „https: //“ prohlížeče a na zámku v panelu prohlížeče.

Registrace na tomto webu

Chcete-li používat určité funkce, můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách. Přenášená data slouží výhradně pro účely použití příslušné nabídky nebo služby. Požadované informace požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci zamítneme.

V případě důležitých změn, například z technických důvodů, Vás budeme informovat e-mailem. E-mail bude odeslán na adresu uvedenou při registraci.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. G odst. 1 písm. DSGVO). Odvolání Vašeho souhlasu je možné kdykoliv. Pro odvolání je dostatečná neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již zpracovaného zpracování dat není odvoláním dotčena.

Údaje shromážděné během registrace uchováváme v době, kdy jste registrováni na našich webových stránkách. Vaše data budou vymazána, pokud zrušíte registraci. Právní retenční lhůty zůstávají nedotčeny.

Období příspěvků a komentářů

Příspěvky a komentáře a související data, jako jsou adresy IP, jsou uložena. Obsah zůstává na našich webových stránkách, dokud nebyl zcela vymazán nebo vymazán z právních důvodů.

Příspěvky a připomínky se ukládají na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení GDPR). Odvolání Vašeho souhlasu je možné kdykoliv. Pro odvolání je dostatečná neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat není tímto zrušením dotčena.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do zařízení. Cookies nám pomáhají učinit naši nabídku uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější.

Některé cookies jsou „cookies cookies“. Tyto soubory cookie budou automaticky vymazány po skončení relace prohlížeče. Na druhé straně ostatní soubory zůstanou v zařízení, dokud je sami neodstraníte. Tyto cookies nám pomáhají rozpoznat vás, když se vrátíte na naše webové stránky a urychlíte rozvržení stránky.

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezovat nebo bránit nastavení cookies. Mnoho webových prohlížečů může být nakonfigurováno tak, aby automaticky odstraňovaly cookies, když je program zavřený. Deaktivace cookies může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Nastavení cookies, které jsou nezbytné pro výkon elektronických komunikačních procesů nebo poskytování určitých funkcí, které si přejete, probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Jako provozovatel těchto stránek máme oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a bezproblémové poskytování našich služeb. Pokud jsou nastaveny jiné cookies (např. Pro analytické funkce), budou se v těchto zásadách ochrany soukromí zacházet odděleně.